مقاله ارائه روشی تحلیلی برای بررسی ارتعاشات عرضی پره توربین تحت اثر دوران پایه به همراه شبیه سازی عددی word

 مقاله ارائه روشی تحلیلی برای بررسی ارتعاشات عرضی پره توربین تحت اثر دوران پایه به همراه شبیه سازی عددی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارائه روشی تحلیلی برای بررسی ارتعاشات عرضی پره …

Read More »

مقاله مطالعه انواع روشهای تعیین تنش پسماند حاصل از جوشکاری و مدلسازی فرآیند جوشکاری آلیاژ6061 6درT به روش اجزاء محدود word

 مقاله مطالعه انواع روشهای تعیین تنش پسماند حاصل از جوشکاری و مدلسازی فرآیند جوشکاری آلیاژ6061 6درT به روش اجزاء محدود word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه انواع روشهای تعیین تنش پسماند حاصل …

Read More »

مقاله ارزیابی موقعیت فناوری هوافضای کشور دربخش پژوهشی – دانشگاهی word

 مقاله ارزیابی موقعیت فناوری هوافضای کشور دربخش پژوهشی – دانشگاهی word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی موقعیت فناوری هوافضای کشور دربخش پژوهشی – دانشگاهی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیالهای اکسیدآهن و اکسیدآلومینیوم در بهبود حلالیت گاز دیاکسیدکربن در آب word

 مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیالهای اکسیدآهن و اکسیدآلومینیوم در بهبود حلالیت گاز دیاکسیدکربن در آب word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیالهای اکسیدآهن و اکسیدآلومینیوم در بهبود حلالیت گاز دیاکسیدکربن …

Read More »

مقاله تاثیر شوری بر بقا و قطر سیست در دو تیپ مختلف آرتمیای دو جنسی و پارتنوژنز word

 مقاله تاثیر شوری بر بقا و قطر سیست در دو تیپ مختلف آرتمیای دو جنسی و پارتنوژنز word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر شوری بر بقا و قطر سیست در دو تیپ …

Read More »

مقاله مدلسازی آلودگی با استفاده از مدل QUAL2K رودخانه جاجرود تهران word

 مقاله مدلسازی آلودگی با استفاده از مدل QUAL2K رودخانه جاجرود تهران word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدلسازی آلودگی با استفاده از مدل QUAL2K رودخانه جاجرود تهران word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مطالعه موردی :شناسایی تقلب در تراکنش های بانکی با استفاده از داده کاویشناسایی در تراکنش های بانک مهر اقتصاد word

 مطالعه موردی :شناسایی تقلب در تراکنش های بانکی با استفاده از داده کاویشناسایی در تراکنش های بانک مهر اقتصاد word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه موردی :شناسایی تقلب در تراکنش های بانکی با …

Read More »

مقاله برقدار کردن چاههای کشاورزی و اثر آن برشاخصهای پایایی وهزینه ای word

 مقاله برقدار کردن چاههای کشاورزی و اثر آن برشاخصهای پایایی وهزینه ای word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برقدار کردن چاههای کشاورزی و اثر آن برشاخصهای پایایی وهزینه ای word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله تحلیل هزینه – اثربخشی پرونده الکترونیک سلامت و فواید آن word

 مقاله تحلیل هزینه – اثربخشی پرونده الکترونیک سلامت و فواید آن word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل هزینه – اثربخشی پرونده الکترونیک سلامت و فواید آن word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله دگرسانی خاک ها و رسوبات در اثر عملکرد هیدروکربن ها و فعالیت میکروبی word

 مقاله دگرسانی خاک ها و رسوبات در اثر عملکرد هیدروکربن ها و فعالیت میکروبی word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله دگرسانی خاک ها و رسوبات در اثر عملکرد هیدروکربن ها و فعالیت میکروبی …

Read More »