Breaking News

ارزیابی شکل پذیری و رفتار لرزه ای اتصالات بتنی تقویت شده با الیاف های پلیمری (CFRP) با استفاده از روش المان محدود word

 ارزیابی شکل پذیری و رفتار لرزه ای اتصالات بتنی تقویت شده با الیاف های پلیمری (CFRP) با استفاده از روش المان محدود word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی شکل پذیری و رفتار لرزه …

Read More »

مقاله بهبود کیفیت تصاویر اثر انگشت به منظور بکارگیری در سیستمهای تأیید هویت word

 مقاله بهبود کیفیت تصاویر اثر انگشت به منظور بکارگیری در سیستمهای تأیید هویت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهبود کیفیت تصاویر اثر انگشت به منظور بکارگیری در سیستمهای تأیید هویت word  کاملا …

Read More »

مقاله ارزیابی پروتکلهای مسیریابی چندپخشی درشبکه سیارموردی word

 مقاله ارزیابی پروتکلهای مسیریابی چندپخشی درشبکه سیارموردی word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی پروتکلهای مسیریابی چندپخشی درشبکه سیارموردی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله کمی کردن پایداری محیط زیستی راهبردهای بخش انرژی با روش EISD word

 مقاله کمی کردن پایداری محیط زیستی راهبردهای بخش انرژی با روش EISD word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کمی کردن پایداری محیط زیستی راهبردهای بخش انرژی با روش EISD word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

ارائه مدل یا چارچوب مفهومی باری ارزیابی اثربخشی نظام مدیریت دانش بر مبنای کارت امتیازی متوازن BSC و منطق رادار RADAR word

 ارائه مدل یا چارچوب مفهومی باری ارزیابی اثربخشی نظام مدیریت دانش بر مبنای کارت امتیازی متوازن BSC و منطق رادار RADAR word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارائه مدل یا چارچوب مفهومی باری ارزیابی …

Read More »

مقاله کشاورزی و توسعه در مناطق مرزی ایران و ترکمنستان word

 مقاله کشاورزی و توسعه در مناطق مرزی ایران و ترکمنستان word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کشاورزی و توسعه در مناطق مرزی ایران و ترکمنستان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله طراحی پوشش بتنی تونلهای تحت فشار نفوذپذیر با در نظر گرفتن اندرکنش هیدرومکانیکی پوشش – توده سنگ word

 مقاله طراحی پوشش بتنی تونلهای تحت فشار نفوذپذیر با در نظر گرفتن اندرکنش هیدرومکانیکی پوشش – توده سنگ word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی پوشش بتنی تونلهای تحت فشار نفوذپذیر با در …

Read More »

مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت کشتی سازی word

 مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت کشتی سازی word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت کشتی سازی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »