پروژه نرم افزار متلب ( MATLAB ) word

 پروژه نرم افزار متلب ( MATLAB ) word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه نرم افزار متلب ( MATLAB ) word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سد دز با استفاده از مدل CEدرQUALدر W2 word

 مقاله بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سد دز با استفاده از مدل CEدرQUALدر W2 word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سد دز با استفاده از مدل CEدرQUALدر W2 …

Read More »

مقاله بهبود انتقال حرارت در پیل های سوختیPEM به کمک گذرگاه آشوبناک word

 مقاله بهبود انتقال حرارت در پیل های سوختیPEM به کمک گذرگاه آشوبناک word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهبود انتقال حرارت در پیل های سوختیPEM به کمک گذرگاه آشوبناک word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله تعریف آناتومی و کاربرد آن word

 مقاله تعریف آناتومی و کاربرد آن word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعریف آناتومی و کاربرد آن word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

مقاله بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان word

 مقاله بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

پاورپوینت (اسلاید) تاج محل word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت (اسلاید) تاج محل word دارای 76 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت (اسلاید) تاج محل word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

پخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک word

 پخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود word

 مقاله مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل سازی نشست سازه های سطحی در …

Read More »

مقاله جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته word

 مقاله جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »