Breaking News
Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی word

 بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی word  کاملا …

Read More »

بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق و… word

 بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق و… word دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق و… …

Read More »

بررسی نقش عزت نفس و خودباوری و موفقیت تحصیلی دانشجویان word

 بررسی نقش عزت نفس و خودباوری و موفقیت تحصیلی دانشجویان word دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نقش عزت نفس و خودباوری و موفقیت تحصیلی دانشجویان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

توانایی خواندن و نوشتن word

 توانایی خواندن و نوشتن word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد توانایی خواندن و نوشتن word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

فایل بازی کودکان word

 فایل بازی کودکان word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بازی کودکان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

آموزش بزرگسالان 125 اسلاید word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  آموزش بزرگسالان 125 اسلاید word دارای 125 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت آموزش بزرگسالان 125 اسلاید word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

فایل بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج word

 فایل بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای …

Read More »

بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش word

 بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش word دارای 210 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی word

 فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با …

Read More »

اعتیاد 35 ص word

 اعتیاد 35 ص word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اعتیاد 35 ص word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »