Breaking News
Home / زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

بررسی شاهنامه فردوسی و اشعار در خصوص انوشیروان word

 بررسی شاهنامه فردوسی و اشعار در خصوص انوشیروان word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شاهنامه فردوسی و اشعار در خصوص انوشیروان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

پاووینت کامل درباره سعدی word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاووینت کامل درباره سعدی word دارای 35 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاووینت کامل درباره سعدی word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان word

 زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان word دارای 470 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان …

Read More »

پیداست بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب word

 پیداست بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پیداست بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

نکات دستوری 50 غزل از دیوان حافظ word

 نکات دستوری 50 غزل از دیوان حافظ word دارای 441 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نکات دستوری 50 غزل از دیوان حافظ word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

فایل زندگینامه نیما یوشیج پدر شعر معاصر ایران word

 فایل زندگینامه نیما یوشیج پدر شعر معاصر ایران word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل زندگینامه نیما یوشیج پدر شعر معاصر ایران word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

درباره آلن دیوید سوكال word

 درباره آلن دیوید سوكال word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد درباره آلن دیوید سوكال word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی word دارای 279 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق …

Read More »

مقایسه ی کتاب معانی زیباشناسی سخن پارسیدر كزازی با کتاب معانیدر سیروس شمیسا word

 مقایسه ی کتاب معانی زیباشناسی سخن پارسیدر كزازی با کتاب معانیدر سیروس شمیسا word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه ی کتاب معانی زیباشناسی سخن پارسیدر كزازی با کتاب معانیدر سیروس شمیسا word  کاملا …

Read More »

پاورپوینت قواعد عربی 3 word

 پاورپوینت قواعد عربی 3 word دارای 225 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پاورپوینت قواعد عربی 3 word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »