Breaking News
Home / مقالات رشته کامپيوتر

مقالات رشته کامپيوتر

مقاله راهنمای نصب bizhub word

 مقاله راهنمای نصب bizhub word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله راهنمای نصب bizhub word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله چرا كامپیوتر كوانتومی مطالعه می‌شود؟ word

 مقاله چرا كامپیوتر كوانتومی مطالعه می‌شود؟ word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله چرا كامپیوتر كوانتومی مطالعه می‌شود؟ word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله ایجاد یک تجارت اینترنتی word

 مقاله ایجاد یک تجارت اینترنتی word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ایجاد یک تجارت اینترنتی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله زیر ساخت‌های آموزش مجازی word

 مقاله زیر ساخت‌های آموزش مجازی word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله زیر ساخت‌های آموزش مجازی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق در مورد اصول كار و تعمیر مانیتورهای CRT word

 تحقیق در مورد اصول كار و تعمیر مانیتورهای CRT word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد اصول كار و تعمیر مانیتورهای CRT word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

تحقیق در مورد تاریخچه ای از هوش مصنوعی word

 تحقیق در مورد تاریخچه ای از هوش مصنوعی word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد تاریخچه ای از هوش مصنوعی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله به كارگیری Photoshop7 word

 مقاله به كارگیری Photoshop7 word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله به كارگیری Photoshop7 word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter word

 مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله جرم و کامپیوتر word

 مقاله جرم و کامپیوتر word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جرم و کامپیوتر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق در مورد نرم افزار فرانت پیج Front page word

 تحقیق در مورد نرم افزار فرانت پیج Front page word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد نرم افزار فرانت پیج Front page word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »