Breaking News
Home / متفرقه

متفرقه

بررسی تاثیر تعداد دهانه و طبقه بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی نیمه نگه داری شده در لبه ها word

 بررسی تاثیر تعداد دهانه و طبقه بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی نیمه نگه داری شده در لبه ها word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر تعداد دهانه و طبقه بر رفتار …

Read More »

زمینه سازی پایداری اجتماعی خوابگاه دانشچویی با رویکرد روانشناسی محیط (محور مردم و پایداری اجتماعی) word

 زمینه سازی پایداری اجتماعی خوابگاه دانشچویی با رویکرد روانشناسی محیط (محور مردم و پایداری اجتماعی) word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زمینه سازی پایداری اجتماعی خوابگاه دانشچویی با رویکرد روانشناسی محیط (محور مردم و …

Read More »

Power Management Optimization In WindدرDiesel Hybrid System Based on Imperialist Competitive Algorithm word

 Power Management Optimization In WindدرDiesel Hybrid System Based on Imperialist Competitive Algorithm word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Power Management Optimization In WindدرDiesel Hybrid System Based on Imperialist Competitive Algorithm word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده شهری باتکیه برتحلیل ساختارفضایی در کالبدی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهرزابل word

 بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده شهری باتکیه برتحلیل ساختارفضایی در کالبدی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهرزابل word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده شهری باتکیه برتحلیل ساختارفضایی در کالبدی مطالعه موردی: بافت …

Read More »

شناسایی پتانسیل های گردشگری روستایی استان اردبیل (نمونه موردی: روستای انار) word

 شناسایی پتانسیل های گردشگری روستایی استان اردبیل (نمونه موردی: روستای انار) word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسایی پتانسیل های گردشگری روستایی استان اردبیل (نمونه موردی: روستای انار) word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان خرم آبا سال تحصیلی 93در92 word

 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان خرم آبا سال تحصیلی 93در92 word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی …

Read More »

بررسی قابلیت های گردشگری ارگ مسکونی قورتان در استان اصفهان word

 بررسی قابلیت های گردشگری ارگ مسکونی قورتان در استان اصفهان word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی قابلیت های گردشگری ارگ مسکونی قورتان در استان اصفهان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

ارزیابی و ارائهی راهکارهای بهبود کیفیت خدمات درگمرک شهیدرجائی بندرعباس با روش ترکیبی QFDدرKANO word

 ارزیابی و ارائهی راهکارهای بهبود کیفیت خدمات درگمرک شهیدرجائی بندرعباس با روش ترکیبی QFDدرKANO word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی و ارائهی راهکارهای بهبود کیفیت خدمات درگمرک شهیدرجائی بندرعباس با روش ترکیبی QFDدرKANO …

Read More »

استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف word

 استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله در مورد شبکه های موبایل word

 مقاله در مورد شبکه های موبایل word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله در مورد شبکه های موبایل word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »