Breaking News
Home / متفرقه

متفرقه

مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی براساس تمرکز بر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی word

 مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی براساس تمرکز بر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی براساس تمرکز بر …

Read More »

تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی word

 تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش …

Read More »

بررسی روش های بهسازی خاک های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی word

 بررسی روش های بهسازی خاک های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی روش های بهسازی خاک های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تبدیل گاز آلاینده نیتروژن دی اکسید با استفاده از راکتور پلاسمایی word

 تبدیل گاز آلاینده نیتروژن دی اکسید با استفاده از راکتور پلاسمایی word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تبدیل گاز آلاینده نیتروژن دی اکسید با استفاده از راکتور پلاسمایی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی word

 بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بررسی تطبیقی پراکندهرویی در سه شهر میانی ایران نمونه موردی: شهرهای اردبیل، سنندج، کاشان word

 مقاله بررسی تطبیقی پراکندهرویی در سه شهر میانی ایران نمونه موردی: شهرهای اردبیل، سنندج، کاشان word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی پراکندهرویی در سه شهر میانی ایران نمونه موردی: شهرهای اردبیل، …

Read More »

سیستم های هوش کسب و کار و تصمیم گیری اخلاقی فردی word

 سیستم های هوش کسب و کار و تصمیم گیری اخلاقی فردی word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سیستم های هوش کسب و کار و تصمیم گیری اخلاقی فردی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

تلفیق کنترل فازی DEA و QFD،جهت اولویت بندی مشخصات محصول درQFD word

 تلفیق کنترل فازی DEA و QFD،جهت اولویت بندی مشخصات محصول درQFD word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تلفیق کنترل فازی DEA و QFD،جهت اولویت بندی مشخصات محصول درQFD word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

رویکرد اقتضایی به مدیریت بحران با استفاده از تحلیلهای ریخت شناسانه word

 رویکرد اقتضایی به مدیریت بحران با استفاده از تحلیلهای ریخت شناسانه word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رویکرد اقتضایی به مدیریت بحران با استفاده از تحلیلهای ریخت شناسانه word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی سم عنکبوت و کاربردهای درمانی ان word

 بررسی سم عنکبوت و کاربردهای درمانی ان word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سم عنکبوت و کاربردهای درمانی ان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »