Breaking News
Home / متفرقه

متفرقه

مقاله اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن word

 مقاله اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن word  کاملا …

Read More »

مقاله شناسایی کانی های اورانیوم دار با استفاده از پرتو گاما و ارزیابی های پتروفیزیکی در چاههای نفتی word

 مقاله شناسایی کانی های اورانیوم دار با استفاده از پرتو گاما و ارزیابی های پتروفیزیکی در چاههای نفتی word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی کانی های اورانیوم دار با استفاده از پرتو …

Read More »

مقاله بررسی تغییرات اکسیژن خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه زاینده رود در اصفهان word

 مقاله بررسی تغییرات اکسیژن خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه زاینده رود در اصفهان word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تغییرات اکسیژن خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه زاینده رود در اصفهان word  کاملا …

Read More »

مقاله تاثیر شکل هندسی قسمت مرکزی آند بر روی پارامترهای تنگش در پلاسما فوکوس نوع فیلیپوف سهند word

 مقاله تاثیر شکل هندسی قسمت مرکزی آند بر روی پارامترهای تنگش در پلاسما فوکوس نوع فیلیپوف سهند word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر شکل هندسی قسمت مرکزی آند بر روی پارامترهای تنگش …

Read More »

مقاله کاهش ظرفیت سرویس دهی ترانسفور ماتور با وجود عامل هارمونیکی word

 مقاله کاهش ظرفیت سرویس دهی ترانسفور ماتور با وجود عامل هارمونیکی word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاهش ظرفیت سرویس دهی ترانسفور ماتور با وجود عامل هارمونیکی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بررسی اثر محیط های مختلف کشت بر ریز ازدیادی زعفران word

 مقاله بررسی اثر محیط های مختلف کشت بر ریز ازدیادی زعفران word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر محیط های مختلف کشت بر ریز ازدیادی زعفران word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و مقادیر مختلف کودسولفات روی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ماش سیبز رقم پرتو word

 مقاله بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و مقادیر مختلف کودسولفات روی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ماش سیبز رقم پرتو word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروکسین، …

Read More »

مقاله پیاده سازی نظام پاداش مبتنی بر بهره وری در بانک صنعت و معدن word

 مقاله پیاده سازی نظام پاداش مبتنی بر بهره وری در بانک صنعت و معدن word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پیاده سازی نظام پاداش مبتنی بر بهره وری در بانک صنعت و معدن …

Read More »

مقاله محیط کار خوب word

 مقاله محیط کار خوب word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله محیط کار خوب word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله بررسی مقاومت کششی و برشی روسازی آسفالتی حاوی لایه های ئو کامپوزیت word

 مقاله بررسی مقاومت کششی و برشی روسازی آسفالتی حاوی لایه های ئو کامپوزیت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی مقاومت کششی و برشی روسازی آسفالتی حاوی لایه های ئو کامپوزیت word  کاملا …

Read More »