Breaking News
Home / پزشکی

پزشکی

بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان word

 بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی و شناخت انواع حشرات word

 بررسی و شناخت انواع حشرات word دارای 182 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و شناخت انواع حشرات word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین word دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در …

Read More »

بررسی و آشنایی با هیپرلیپدمیا یا کلسترول خون word

 بررسی و آشنایی با هیپرلیپدمیا یا کلسترول خون word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و آشنایی با هیپرلیپدمیا یا کلسترول خون word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان word

 بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان word دارای 186 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

علم دامپزشكی word

 علم دامپزشكی word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد علم دامپزشكی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

فایل بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی word

 فایل بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک …

Read More »

بررسی بهداشت مادران و نوزادان word

 بررسی بهداشت مادران و نوزادان word دارای 188 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بهداشت مادران و نوزادان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

پاورپوینت انتی بیوتیک ها word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت انتی بیوتیک ها word دارای 24 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت انتی بیوتیک ها word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

پاورپوینت بیماری کبد چرب word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بیماری کبد چرب word دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بیماری کبد چرب word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »