Breaking News
Home / IT

IT

گزارش درس پایگاه داده های پیشرفته 2: داده کاوی word

 گزارش درس پایگاه داده های پیشرفته 2: داده کاوی word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش درس پایگاه داده های پیشرفته 2: داده کاوی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله مفاهیم شبکه word

 مقاله مفاهیم شبکه word دارای 251 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مفاهیم شبکه word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقیق ویژوال بیسیک نت word

 تحقیق ویژوال بیسیک نت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق ویژوال بیسیک نت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله بررسی و تحلیل موزه مجازی word

 مقاله بررسی و تحلیل موزه مجازی word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی و تحلیل موزه مجازی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق تغییر محیط اوراکل 8 oracle word

 تحقیق تغییر محیط اوراکل 8 oracle word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تغییر محیط اوراکل 8 oracle word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

سیستم های خبره word

 سیستم های خبره word دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سیستم های خبره word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله تاریخچه کامپیوتر word

 مقاله تاریخچه کامپیوتر word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاریخچه کامپیوتر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله استفاده از عملگر ها برای جستجو در اینترنت word

 مقاله استفاده از عملگر ها برای جستجو در اینترنت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از عملگر ها برای جستجو در اینترنت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی word

 فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تحقیق داده کاوی word

 تحقیق داده کاوی word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق داده کاوی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »