Home / IT

IT

?پروژه سیستم مکانیزه دبیرخانه word

 ?پروژه سیستم مکانیزه دبیرخانه word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ?پروژه سیستم مکانیزه دبیرخانه word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق در مورد ماشین های جذبی و كاربردهای آن     word

 تحقیق در مورد ماشین های جذبی و كاربردهای آن     word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد ماشین های جذبی و كاربردهای آن     word  کاملا فرمت …

Read More »

مقاله رایگان روش نصب PHP بروى Windows ها word

 مقاله رایگان روش نصب PHP بروى Windows ها word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رایگان روش نصب PHP بروى Windows ها word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری word

 مقاله تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

?پروژه مقایسه زبان های برنامه نویسی جاوا و++C از نظر شئ گرایی word

 ?پروژه مقایسه زبان های برنامه نویسی جاوا و++C از نظر شئ گرایی word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ?پروژه مقایسه زبان های برنامه نویسی جاوا و++C از نظر شئ گرایی word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تحقیق رایگان کارت صدا word

 تحقیق رایگان کارت صدا word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رایگان کارت صدا word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره جهت ارزیابی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش در سیستمهای هوشمند word

 مقاله طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره جهت ارزیابی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش در سیستمهای هوشمند word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره جهت ارزیابی …

Read More »

تحقیق پورتال portal word

 تحقیق پورتال portal word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق پورتال portal word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله اسمبلی کامپیوتر word

 مقاله اسمبلی کامپیوتر word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اسمبلی کامپیوتر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقیق در مورد پروتکلهای مسیریابی در شبکه‌های MANET و عوامل مورد نیاز برای شبیه سازی آن word

 تحقیق در مورد پروتکلهای مسیریابی در شبکه‌های MANET و عوامل مورد نیاز برای شبیه سازی آن word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد پروتکلهای مسیریابی در شبکه‌های MANET و …

Read More »