Home / IT

IT

تحقیق مبانی کامپیوتر word

 تحقیق مبانی کامپیوتر word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مبانی کامپیوتر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله مقدمه ای بر زبان Ruby word

 مقاله مقدمه ای بر زبان Ruby word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقدمه ای بر زبان Ruby word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله شبکه اینترنت و تکنولوژی های وابسته word

 مقاله شبکه اینترنت و تکنولوژی های وابسته word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شبکه اینترنت و تکنولوژی های وابسته word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق رم (MAR) word

 تحقیق رم (MAR) word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رم (MAR) word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقیق روش های ذخیره سازی تصاویر word

 تحقیق روش های ذخیره سازی تصاویر word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق روش های ذخیره سازی تصاویر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله فناوری اطلاعات و کتابخانه word

 مقاله فناوری اطلاعات و کتابخانه word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله فناوری اطلاعات و کتابخانه word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله امنیت در ویندوز 2003 word

 مقاله امنیت در ویندوز 2003 word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله امنیت در ویندوز 2003 word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله معرفی تکنولوژی صفحه نمایش‌های لمسی و انواع فناوری‌های مربوطه word

 مقاله معرفی تکنولوژی صفحه نمایش‌های لمسی و انواع فناوری‌های مربوطه word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله معرفی تکنولوژی صفحه نمایش‌های لمسی و انواع فناوری‌های مربوطه word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

تحقیق مانیتور‌ها و صفحات نمایش تخت word

 تحقیق مانیتور‌ها و صفحات نمایش تخت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مانیتور‌ها و صفحات نمایش تخت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق سیستم عامل word

 تحقیق سیستم عامل word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سیستم عامل word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »