Breaking News
Home / گزارش کارآموزي و کارورزي

گزارش کارآموزي و کارورزي

کارآموزی دوره کاردانی موضوع : اسانسگیری word

 کارآموزی دوره کاردانی موضوع : اسانسگیری word دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی دوره کاردانی موضوع : اسانسگیری word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

کار آموزی صنعت خودرو word

 کار آموزی صنعت خودرو word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کار آموزی صنعت خودرو word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

كارآموزی + تأمین اجتماعی word

 كارآموزی + تأمین اجتماعی word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كارآموزی + تأمین اجتماعی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

گزارش كارآموزی نساجی در كارخانه نقشین یزد word

 گزارش كارآموزی نساجی در كارخانه نقشین یزد word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی نساجی در كارخانه نقشین یزد word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور word

 کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز سایپا word

 گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز سایپا word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز سایپا word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

كارورزی: شرکت ماشین کاران نواندیش قالب سازی و تولید قطعه word

 كارورزی: شرکت ماشین کاران نواندیش قالب سازی و تولید قطعه word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كارورزی: شرکت ماشین کاران نواندیش قالب سازی و تولید قطعه word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

کارآموزی طراحی نیمكت word

 کارآموزی طراحی نیمكت word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی طراحی نیمكت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

کارآموزی شرکت کامپیوتری شرکت کامپیوتری یکتا 14 ص word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 15 فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 15 صفحه  آموزشكده فنی و حرفه ای سما واحد مشهد گروه کامپیوتر گزارش كارآموزی محل انجام كارآموزی: کامپیوتر یکتا استاد …

Read More »