Breaking News
Home / صنعت

صنعت

چالش های وزارت نفت و درجه اهمیت آنها word

 چالش های وزارت نفت و درجه اهمیت آنها word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چالش های وزارت نفت و درجه اهمیت آنها word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی یزد باف word

 بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی یزد باف word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی یزد باف word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی روش های مختلف رنگرزی الیاف اكریلیک با رنگ های طبیعی word

 بررسی روش های مختلف رنگرزی الیاف اكریلیک با رنگ های طبیعی word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی روش های مختلف رنگرزی الیاف اكریلیک با رنگ های طبیعی word  کاملا فرمت …

Read More »

بررسی صنعت كاشی word

 بررسی صنعت كاشی word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی صنعت كاشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی word

 بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگ های مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی word

 بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگ های مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی word دارای 260 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی …

Read More »

بررسی محیط كار و انسان بهره ور word

 بررسی محیط كار و انسان بهره ور word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی محیط كار و انسان بهره ور word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

تاریخچه مبلمان ایران word

 تاریخچه مبلمان ایران word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاریخچه مبلمان ایران word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

بررسی طرح امكان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره و كاربرد آن word

 بررسی طرح امكان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره و كاربرد آن word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی طرح امكان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره و كاربرد …

Read More »

روش های تصفیه آب در پالایشگاه ها word

 روش های تصفیه آب در پالایشگاه ها word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روش های تصفیه آب در پالایشگاه ها word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »