Breaking News
Home / زبان هاي خارجي

زبان هاي خارجي

تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه ای دیگر word

 تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه ای دیگر word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی نمونه ای دیگر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی word

 تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

طرح(کارآفرینی) آموزشگاه زبان‌های خارجی word

 طرح(کارآفرینی) آموزشگاه زبان‌های خارجی word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طرح(کارآفرینی) آموزشگاه زبان‌های خارجی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا word

 تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله از زبان مادری تا زبان بین‌المللی word

 مقاله از زبان مادری تا زبان بین‌المللی word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله از زبان مادری تا زبان بین‌المللی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس سوم word

 ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس سوم word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس سوم word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم word

 ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق شرح کتاب مدارج السالکین الشیخ محمد حسین یعقوب word

 تحقیق شرح کتاب مدارج السالکین الشیخ محمد حسین یعقوب word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق شرح کتاب مدارج السالکین الشیخ محمد حسین یعقوب word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا word

 تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله آموزش عربی word

 مقاله آموزش عربی word دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش عربی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »