Breaking News
Home / مديريت آموزشي

مديريت آموزشي

پروژه تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی word

 پروژه تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی word دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس word

 مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

تحقیق سوادآموزی word

 تحقیق سوادآموزی word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سوادآموزی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه …

Read More »

تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین word

 تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه word

 تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه word  …

Read More »

مقاله برنامه ریزی درسی word

 مقاله برنامه ریزی درسی word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه ریزی درسی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه word

 مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

پایان نامه محیط آموزشی word

 پایان نامه محیط آموزشی word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه محیط آموزشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مقاله اصول انتخاب رسانه های آموزشی word

 مقاله اصول انتخاب رسانه های آموزشی word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اصول انتخاب رسانه های آموزشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی) word

 تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی) word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی) word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »