Home / آموزش

آموزش

پاورپوینت اخلاق در معاشرت word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت اخلاق در معاشرت word دارای 11 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت اخلاق در معاشرت word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی word

 تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس word

 بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی …

Read More »

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی word

 تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) word

 روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی word

 بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین …

Read More »

تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی word

 تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word

 خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

تجربیات مدون مربی پرورشی word

 تجربیات مدون مربی پرورشی word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون مربی پرورشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله بررسی تأثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکانی که در منزل هستند و کودکان مهد کودک word

 مقاله بررسی تأثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکانی که در منزل هستند و کودکان مهد کودک word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تأثیر پدر و مادر …

Read More »