Breaking News
Home / آموزش

آموزش

بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر 19در13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها word

 بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر 19در13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر 19در13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها …

Read More »

پاورپوینت اخلاق در معاشرت word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت اخلاق در معاشرت word دارای 11 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت اخلاق در معاشرت word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی word

 تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس word

 بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی …

Read More »

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی word

 تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) word

 روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی word

 بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین …

Read More »

تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی word

 تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word

 خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »