Breaking News
Home / آموزش

آموزش

خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word

 خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد خلاصه نویسی درس هایی از قرآن در ماه رمضان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

تجربیات مدون مربی پرورشی word

 تجربیات مدون مربی پرورشی word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون مربی پرورشی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله بررسی تأثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکانی که در منزل هستند و کودکان مهد کودک word

 مقاله بررسی تأثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکانی که در منزل هستند و کودکان مهد کودک word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تأثیر پدر و مادر …

Read More »

بررسی مبحث عدل word

 بررسی مبحث عدل word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مبحث عدل word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام word

 تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی word

 بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات word

 مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشیه word

 بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشیه word دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشیه word  …

Read More »

بررسی مفهوم خورشید در قرآن word

 بررسی مفهوم خورشید در قرآن word دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مفهوم خورشید در قرآن word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی تاریخچه حجاب و استفاده از چادر مشكی از آغاز تاكنون word

 بررسی تاریخچه حجاب و استفاده از چادر مشكی از آغاز تاكنون word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاریخچه حجاب و استفاده از چادر مشكی از آغاز تاكنون word  کاملا فرمت …

Read More »