Home / الکترونيک

الکترونيک

مقاله سنسورهای موقعیت‌یاب word

 مقاله سنسورهای موقعیت‌یاب word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سنسورهای موقعیت‌یاب word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

پایان نامه ماشین های سنکرون word

 پایان نامه ماشین های سنکرون word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه ماشین های سنکرون word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

پایان نامه سیستم اتصال زمین word

 پایان نامه سیستم اتصال زمین word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه سیستم اتصال زمین word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

پروژه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق word

 پروژه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات word

 گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله طرح خط word

 مقاله طرح خط word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طرح خط word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

مقاله ضبط صدا توسط میکروکنترولر word

 مقاله ضبط صدا توسط میکروکنترولر word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ضبط صدا توسط میکروکنترولر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله کاربرد الکترونیک قدرت word

 مقاله کاربرد الکترونیک قدرت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاربرد الکترونیک قدرت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مقاله ایزو ISO) 120) word

 مقاله ایزو ISO) 120) word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ایزو ISO) 120) word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

پروژه کنترل سرعت موتورهای القائی به روش بدون سنسور word

 پروژه کنترل سرعت موتورهای القائی به روش بدون سنسور word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه کنترل سرعت موتورهای القائی به روش بدون سنسور word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »