Breaking News
Home / ارتباطات

ارتباطات

مقاله کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل word

 مقاله کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل word  …

Read More »

مقاله ارتباط انسانی word

 مقاله ارتباط انسانی word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارتباط انسانی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون word

 تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی word

 مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون word

 مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون word

 مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی word

 تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق …

Read More »

مقاله صنعت تبلیغات word

 مقاله صنعت تبلیغات word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله صنعت تبلیغات word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 word

 پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده …

Read More »

تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع word

 تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »