Breaking News
Home / عمران

عمران

بررسی و شناخت تونل آب و طراحی آن word

توجه: این فایل به صورت PDF می باشد  بررسی و شناخت تونل آب و طراحی آن word دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و شناخت تونل آب و طراحی آن word  کاملا …

Read More »

بررسی معماری مساجد مختلف شهر یزد word

 بررسی معماری مساجد مختلف شهر یزد word دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی معماری مساجد مختلف شهر یزد word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی مركز نگهداری كودكان خیابانی word

 بررسی مركز نگهداری كودكان خیابانی word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مركز نگهداری كودكان خیابانی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی حفاری غیر مجاز word

 بررسی حفاری غیر مجاز word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی حفاری غیر مجاز word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

وضعیت شبكه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران word

 وضعیت شبكه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد وضعیت شبكه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران word  کاملا فرمت …

Read More »

روش های مقاوم سازی سازه ها word

 روش های مقاوم سازی سازه ها word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روش های مقاوم سازی سازه ها word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

طراحی و ساخت آجر و بلوک های بتنی word

 طراحی و ساخت آجر و بلوک های بتنی word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و ساخت آجر و بلوک های بتنی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

سیستم مقاوم در برابر زلزله word

 سیستم مقاوم در برابر زلزله word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سیستم مقاوم در برابر زلزله word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مجتمع ورزشی و تفریحی word

 مجتمع ورزشی و تفریحی word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مجتمع ورزشی و تفریحی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

راهسازی دانشگاه اردکان word

 راهسازی دانشگاه اردکان word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد راهسازی دانشگاه اردکان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »