Breaking News
Home / کامپیوتر

کامپیوتر

بررسی بانک های اطلاعاتی word

 بررسی بانک های اطلاعاتی word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بانک های اطلاعاتی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

بررسی فناوری WPF word

 بررسی فناوری WPF word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی فناوری WPF word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

کاربرد آمار در علوم رفتاری همراه با دستورات SPSS و نحوه ی تفسیر خروجی های word

 کاربرد آمار در علوم رفتاری همراه با دستورات SPSS و نحوه ی تفسیر خروجی های word دارای 428 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کاربرد آمار در علوم رفتاری همراه با دستورات SPSS و …

Read More »

طراحی فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب word

 طراحی فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

کاربرد نمایش های مختلف ماتریس اسپارس در پردازش تصویر word

 کاربرد نمایش های مختلف ماتریس اسپارس در پردازش تصویر word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کاربرد نمایش های مختلف ماتریس اسپارس در پردازش تصویر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعات word

 بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعات word دارای 220 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعات word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی ساختار بانک اطلاعاتی word

 بررسی ساختار بانک اطلاعاتی word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ساختار بانک اطلاعاتی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت تقاضای واگن word

 طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت تقاضای واگن word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت تقاضای واگن word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

طراحی وب سایت املاک word

 طراحی وب سایت املاک word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی وب سایت املاک word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

طراحی و پیاده سازی نرم افزار وب چت مبتنی بر آجاکس word

 طراحی و پیاده سازی نرم افزار وب چت مبتنی بر آجاکس word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و پیاده سازی نرم افزار وب چت مبتنی بر آجاکس word  کاملا فرمت …

Read More »