Breaking News
Home / 2017 / آوریل

Monthly Archives: آوریل 2017

ارزیابی ایمنی کودک در فضای شهری نمونه مطالعاتی :ناحیه 5 از منطقه 3 شهر تهران word

 ارزیابی ایمنی کودک در فضای شهری نمونه مطالعاتی :ناحیه 5 از منطقه 3 شهر تهران word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی ایمنی کودک در فضای شهری نمونه مطالعاتی :ناحیه 5 از منطقه 3 …

Read More »

بررسی میزان پروتئین های سرم خون و پارامتر های ایمونولوژی در ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با غلظت های مختلف عصاره گیاه سرخار گل word

 بررسی میزان پروتئین های سرم خون و پارامتر های ایمونولوژی در ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با غلظت های مختلف عصاره گیاه سرخار گل word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی میزان …

Read More »

مقاله تأثیر پارامترهای سازند درگیر کردن رشته حفاری در چاه‌های نفتی جهت‌دار جنوب غرب ایران word

 مقاله تأثیر پارامترهای سازند درگیر کردن رشته حفاری در چاه‌های نفتی جهت‌دار جنوب غرب ایران word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیر پارامترهای سازند درگیر کردن رشته حفاری در چاه‌های نفتی جهت‌دار جنوب …

Read More »

جایگاه صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری word

 جایگاه صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جایگاه صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

بهینه سازی چند هدفه فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطهای برروی فولاد SPFC 340 با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی word

 بهینه سازی چند هدفه فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطهای برروی فولاد SPFC 340 با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهینه سازی چند هدفه فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطهای برروی فولاد …

Read More »

مقاله تاملی بر ضرورت گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک word

 مقاله تاملی بر ضرورت گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاملی بر ضرورت گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله تعیین زاویه بهینه کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت برای خشک کنها خورشیدی در منطقه شهرکرد word

 مقاله تعیین زاویه بهینه کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت برای خشک کنها خورشیدی در منطقه شهرکرد word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعیین زاویه بهینه کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت برای خشک کنها خورشیدی در …

Read More »

مقاله بررسی تطبیقی تاثیر استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بر ایمنی تردد و نحوه اعمال قانون در مورد آن word

 مقاله بررسی تطبیقی تاثیر استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بر ایمنی تردد و نحوه اعمال قانون در مورد آن word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی تاثیر استفاده از تلفن …

Read More »

مقاله بررسی هم گرایی بهره وری كل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان های ایران word

 مقاله بررسی هم گرایی بهره وری كل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان های ایران word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی هم گرایی بهره وری كل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت …

Read More »

مقاله Effect of concentration of Poly(vinyl pyrrolidone) on Polyaniline/Polystyrene nanocomposite in aqueous media word

 مقاله Effect of concentration of Poly(vinyl pyrrolidone) on Polyaniline/Polystyrene nanocomposite in aqueous media word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Effect of concentration of Poly(vinyl pyrrolidone) on Polyaniline/Polystyrene nanocomposite in aqueous media word  کاملا …

Read More »