Breaking News
Home / متفرقه / مقاله اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 word

مقاله اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی اصغر مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده برنج و مرکبات،دانشگاه عل

چکیده:

بدلیل مصرف کودهای شیمیایی، اثرات زیستمحیطی متعددی از جمله انواع آلودگی های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد. در این راستا جهت بررسی کارایی مصرف جداگانه و تلفیقی کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس 704 )، تحقیقی در سال 1388 به صورت کرتهای دوبار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. در این تحقیق عامل اصلی نوع کود سبز (در سه سطح شبدر، جو و بدون کود سبز) و برگشت بقایا به عنوان عامل فرعی در سه سطح (برداشت کامل، نصف برداشت و برگردان کامل) انجام گرفت. عامل فرعی فرعی نوع کود (شامل: 1- شاهد یا بدون کود شیمیایی و آلی 2- کود شیمیایی توصیه شدهNPK)نصفNPK کود دامی ( 15 تن در هکتار) + نصف NPK کود بیولوژیک (نیتروکسین)+ نصف کود شیمیایی 6- کود دامی+کود بیولوژیک نصفNPK کود + دامی+کود بیولوژیک) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کود سبز شبدر در مقایسه با گیاه جو و شاهد تمامی صفات بهجز تعداد ردیف دانه برتری معنیداری داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله تعیین سطح آگاهی پرسنل بهداشتی در زمینه بهداشت آب آشامیدنی در منطقه روستایی بیضاء در سال 84 word

 مقاله تعیین سطح آگاهی پرسنل بهداشتی در زمینه بهداشت آب آشامیدنی در منطقه روستایی بیضاء …